Zimbra Backup and Restore Script

Zimbra Backup and Restore Script

Zimbra Backup and Restore BACKUP Script 1 Bu betik root olarak çalıştırılması gerekir, bu komut runBackupAll.sh çalışır ve aynı zamanda ikinci bir makineye tüm yedekleme gönderir. echo “*******************************************************” echo “* Zimbra – Backup all email accounts *” echo “*******************************************************” echo“”