Ubuntu Server Clustering

Ubuntu Server Clustering

DRBD Dağıtılmış Çoğaltılmış Blok Aygıt (DRBD) birden çok bilgisayar arasında blok aygıtları yansıtır.Çoğaltma ana sistemlerde diğer uygulamalar için saydamdır. Herhangi bir blok aygıt sabit diskler, bölümler, RAID aygıtları, mantıksal birimler, vb yansıtılmış olabilir. DRBD kullanmaya başlamak için, önce gerekli paketleri