Install CactiEZ configure SNMP ve CentOS

Install CactiEZ configure SNMP ve CentOS

                RedHat Enterprise Linux veya CentOS üzerinde SNMP yapılandırmak ve yüklemeyi anlatıcam Komutunu çalıştırın . [root@CactiEZ ~]# yum install net-snmp-utils Loading “fastestmirror” plugin Loading “dellsysidplugin” plugin Dependencies Resolved ============================================================================= Package                 Arch       Version          Repository