CUPS – Print Server

CUPS – Print Server

CUPS – Print Server Ubuntu baskı ve baskı hizmetleri için birincil mekanizma olduğu Common UNIX Printing System (CUPS). Bu baskı sistemi Linux dağıtımlarının çoğunda baskı için yeni bir standart haline gelmiştir serbestçe kullanılabilir, taşınabilir baskı tabakasıdır. CUPS yazdırma işlerini ve kuyruklarını yönetir ve