Zimbra console 7071 port change 1907

Merhaba Zimbra Admin console 7071 portunu değiştirme.

Zimbra Open Source console 7071 port değişimi yapmak isteseniz aşağıdaki işlemleri yapalım.

Komut

[root@mail ~]# su – zimbra
[zimbra@mail ~]$ zmprov
prov> ms mail.migration.com zimbraMailSSLPort 1907
prov> exit
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol restart
Host mail.migration.com
Stopping zmconfigd…Done.
Stopping stats…Done.
Stopping mta…Done.
Stopping spell…Done.
Stopping snmp…Done.
Stopping cbpolicyd…Done.
Stopping archiving…Done.
Stopping antivirus…Done.
Stopping antispam…Done.
Stopping imapproxy…Done.
Stopping memcached…Done.
Stopping mailbox…Done.
Stopping logger…Done.
Stopping ldap…Done.
Host mail.migration.com
Starting ldap…Done.
Starting zmconfigd…Done.
Starting logger…Done.
Starting mailbox…Done.
Starting antispam…Done.
Starting antivirus…Done.
Starting snmp…Done.
Starting spell…Done.
Starting mta…Done.
Starting stats…Done.
You have new mail in /var/spool/mail/zimbra
[zimbra@mail ~]$

zimbraport

Zimbra console 7071 port change 1907

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir