Yum Komutları ve Kullanımı

Yum Komutları ve Kullanımı


Yum basit söz dizimi nedeniyle en kullanışlı paket yöneticilerinden birisi. Bu yüzden bu yazıda, yum’ın temel ve sık kullanılan şekillerine değinmek istiyorum.

Paket Listeleme İşlemleri

Sisteme tanıtılmış yum depoları içerisindeki paketlerin listelenmesi için “yum list” komutu aşağıdaki şekillerde kullanılabilmektedir.

Komut
# yum list [available|installed|extras|updates|obsoletes|recent]

Depolardaki tüm paketleri listelemek için aşağıdaki şekilde kısaca list denilebilir. Bu şekilde kurulu olan ya da kurulabilecek olan tüm paketler listelenecektir:

Komut
# yum list

Sadece kurulu paketlerin listelenmesi için installed parametresi kullanılabilir:

Komut
# yum list installed

Kurulabilecek paketlerin listelenmesi için ise available parametresi bulunmaktadır:

Komut
# yum list available

Update’i bulunan paketlerin listelenmesi için ise updates komutu verebilirsiniz:

Komut
# yum list updates

Sistemde kurulu olan ancak sistemdeki yum depolarında bulunmayan paketlerin listelenmesi için extras parametresi bulunur. Bu şekilde yum deposu üzerinden kurulmamış paketler tespit edilebilir:

Komut
# yum list extras

Artık kullanılmayan (obsolete) paketlerin listelenmeis için yum list aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

Komut
# yum list obsoletes

Paket depolarına son 7 gün içerisinde eklenmiş paketlerin listelenmesi için list parametresine recent ifadesi eklenir:

Komut
# yum list recent

Paket Kurma

Yum üzerinden paket kurma işlemi için yum install paket_adi komutu yeterlidir. Örnek olarak sysstat paketini kurmak için şu komut kullanılabilir:

Komut
# yum install sysstat

Sisteme bu komutu verdğiniz zaman yum, apache (httpd) paketinin kurulabilmesi için gerekli olan bağımlılık paketlerini de kurmak üzere hazırlayacak ve aşağıda görülen kurulacak paketleri listeleyen çıktıyı verip onaylamanızı isteyecektir:

Paket KaldırmaSistemde yüklü herhangi bir paketi kaldırmak için remove parametresi kullanılmakta:

Örnek olarak bir önceki örnekte kurduğumuz sysstat paketini şu şekilde kaldırıyoruz:

Komut
# yum remove sysstat

Bu komutu verdiğiniz zaman tekrar onay isteyecek ve paketi sistemden kaldıracaktır.

Paket Update

Update’i bulunan bir paketi güncellemek içi yum update paket_adi komutunu kullamıyoruz:

Komut
# yum update sysstat

Paket Arama

Yum depolarında çok fazla sayıda paket olduğundan dolayı paketler arasında arama yapmak için search parametresi bulunuyor.
Örnek olarak apache ile alakalı paketlerin neler olduğunu listelemek için şu komutu kullanabilirsiniz:

Komut
# yum search apache

Sonuç olarak aşağıda görüldüğü gibi isminde ya da açıklamasında apache kelimesi geçen tüm paketler listelenecektir.

Paket Detayı GörüntülemeHerhangi bir paket ile ilgili detaylı bilgi için info parametresi kullanılmaktadır.

Komut
# yum info sysstat

Çıktı olarak aşağıdaki gibi paketle ilgili tüm detayları veren ekran görüntülenecektir.

Çıktı
Installed Packages
Name    : sysstat
Arch    : x86_64
Version   : 9.0.4
Release   : 20.el6
Size    : 807 k
Repo    : installed
From repo  : base
Summary   : The sar and iostat system monitoring commands
URL     : http://perso.orange.fr/sebastien.godard/
License   : GPLv2+
Description : This package provides the sar and iostat commands for Linux. Sar and
      : iostat enable system monitoring of disk, network, and other IO
      : activity.

Dosyalarla ilgili Paketleri Bulmak

Başlıkta tam olarak ifade edemedim ancak sistem üzerinde bulunan bir dosyanın (ya da dizinin) sisteme hangi paket vasıtası ile kurulduğunu bulmak için provides parametresi bulunmakta. Örnek olarak /etc/ssh dizini ile alakalı olan bulmak için komut şu şekildedir:

Komut
# yum provides /etc/ssh/

Komutun çıktısı şu şekilde olacaktır:

Çıktı
openssh-5.3p1-81.el6.x86_64 : An open source implementation of SSH protocol versions 1 and 2
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /etc/ssh/

openssh-5.3p1-81.el6.x86_64 : An open source implementation of SSH protocol versions 1 and 2
Repo    : installed
Matched from:
Other    : Provides-match: /etc/ssh/

Çıktıda da görüldüğü gibi ilgili dizin openssh paketi tarafından oluşturulduğu tespit edilebiliyor.

Group list/install/update/remove

Yum’un birbirleri ile alakalı paketleri grup şeklinde kurulmalarını ya da kaldırılmalarını sağlayan groups isimli bir özelliği vardır. Bu şekilde örneğin bir web server kurmak için web server için gerekli olan tüm paketleri tek tek kurmak yerine bu paketlerin gruplandığı “Web Server” grubunun tek seferde kurulmasını sağlayabilirsiniz.

Goup ile ilgili tüm komutlar şöyledir:

Sistemdeki tüm grupları listelemek:

Komut
# yum grouplist

Herhangi bir grup ile ilgili bilgi almak ve grup içerisindeki paketleri listelemek (örnek web server grubu.):

Komut
# yum groupinfo 'Web Server'

Grubu kurmak için:

Komut
# yum groupinstall 'Web Server'

Grubu kaldırmak için:

Komut
# yum groupremove 'Web Server'

ve grubu update etmek için:

Komut
# yum groupupdate 'Web Server'
Yum Komutları ve Kullanımı

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir