Vsftpd Ftp Server install
CentOS6 File Transfer Protocol (FTP) günümüzde internet üzerinde kullanılan en eski ve en bilinen protokollerden biridir.FTP nin amacı kullanıcıların, işletim sistemleri arasındaki dosya paylaşım sistemlerindeki farkları bilmesine gerek kalmadan güvenli ve basit dosya paylaşımı yapabilmelerini sağlamaktır.FTP Kurulumunu kısaca anlatmaya çalışıcam

[root@ftp ~]# yum install vsftpd

vsftpd start edelim

[root@ftp ~]# /etc/init.d/vsftpd start
Starting vsftpd for vsftpd: [ OK ]

Vsftpd sunucusunun ftp portu’nun dinleyip dinlemediğini öğrenelim

[root@ftp ~]# netstat -a | grep ftp
tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN

/var/ftp/pub dizini anonim erişimler içindir. Bu diziler herkes tarafından okunabilir, fakat yalnızca root tarafından yazılabilir.
vsftpd conf dosyasını editleyelim

[root@ftp ~]# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# Allow anonymous FTP? (Beware – allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=No

# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES

# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES

# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd’s)
local_umask=022

xferlog_enable=YES

# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES

xferlog_std_format=YES

ftpd_banner=FTP Sitesine Hosgeldiniz.

listen=YES

pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
chroot_local_user=YES

vsftpd restarat edelim

[root@ftp ~]# /etc/init.d/vsftpd restart
Shutting down vsftpd: [ OK ]
Starting vsftpd for vsftpd: [ OK ]

vsftpd kullanıcı açalım

[root@ftp ~]# useradd idriskoc
[root@ftp ~]# passwd idriskoc

[root@ftp ~]# setsebool -P ftp_home_dir on

Ftp Kontrol edelim

[root@ftp ~]# ftp 192.168.2.56
Connected to 192.168.2.56.
220 (vsFTPd 2.0.5)
530 Please login with USER and PASS.
530 Please login with USER and PASS.
KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
Name (192.168.2.56:root): idriskoc
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192,168,2,56,109,125)
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp> mkdir test
257 “/home/idriskoc/test” created
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192,168,2,56,36,215)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x 2 502 503 4096 Aug 15 12:47 test
226 Directory send OK.

 

Vsftpd>

 

Vsftpd Ftp Server install

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir