tar.gz ile zimbra backup ve restore

tar.gz ile zimbra backup ve restore

Zimbra Backup

[root@mail ]# su – zimbra

[zimbra@mail ~]$ zmcontrol stop

[root@mail ]# exit

[root@mail ]# tar -zcvf zimbra.$(date +%d-%m-%Y).tar.gz /opt/zimbra

[root@mail ]# su – zimbra

[zimbra@mail ~]$ zmcontrol start

Zimbra Restore

[root@mail ]# tar -zxvf yedek.dosya.adı.tar.gz

[root@mail ]# su – zimbra

[zimbra@mail ~]$ zmcontrol stop

[zimbra@mail ~]$ exit

[root@mail ]# cd /opt/

[root@mail opt]# unalias cp

[root@mail opt]# cp -Rf zimbra /opt

[root@mail opt]# chown -R zimbra.zimbra zimbra

[root@mail opt]# /opt/zimbra/libexec/zmfixperms

[root@mail ~]$ su – zimbra

[zimbra@mail ~]$ zmcontrol start

[root@mail ~]$ exit

[root@mail ~]$ restart

tar.gz ile zimbra backup ve restore

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir