Redhat ,Centos,Fedora Nagios inatall

Giriş.

Bu dökümanda Linux/CENTOS 6.3 sistemler üzerinde nagios kurulum ve yapılandırması

Ayrıca nagios’u web arabiriminden izleyebilmek için httpd

kullanılacaktır. Kaynak koddan kurulum esnasında nagios için gerekli paketlerin

/usr/local/src/nagios altına temin edildigi varsayılmıstır.

Nagios nedir ?

nagios sistem ve ag denetleme uygulamasıdır. Belirtilen makine üzerinde çalısan

servislerin durumunu kontrol eder ve uygulamalarda bir problem oldugunda belirtilen

yöntemle kullanıcıya bildirir. Aynı segmentte yada degil nagios ile belirtilen makine yada

servisler kontrol edilebilir. Asagıda buna bir örnek verilmistir.

nagios1.

 

 

 

 

 

 

 

NAGIOS ile yapılabilecekler ;

  1.  Network servisleri denetleneme (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, vs)
  2.  Makine kaynakları denetleneme (disk kullanımı vs )
  3. Otomatik log döndürme (log rotation)
  4.  Belirtilen servisler yada makineler üzerinde belirtilen durumlarda kullanıcıya çesitli

yöntemlerle uyarı verme

  1.  Mail , SMS , Telefon , ICQ vb yöntemlerle uyarı verebilme
  2.  Web arayüzünden makinelerin , servislerin ,logların ayrıntılı takibi

olarak sıralanabilir.

Nagios plugin nedir ?

nagios esnekligini pluginlere borçludur. Pluginler perl , kabuk vb yazılmıs komut

satırından çalıstırılabilir belirtilen makine ve servislerin durumunu kontrol eder. nagios

pluginlerden gelen cevaba göre servislerin yada makinelerin durumlarını bildirir. Asagıda

nagios’un pluginlerle birlikte kullanımı sematize edilmiştir.

nagios2.

 

 

 

 

 

Pluginler network üzerindeki makine yada servislerin durumunu kontrol eder ve nagios

bildirir. nagios gelen cevaba göre bildirimlerini yada gerekli yapılandırmaya göre islemlerini yapar.

Nagios Kurulumu

nagios esas olarak Linux sistemler üzerinde çalısacak sekilde dizayn edilmistir ancak

Unix sistemler üzerinede port edilmistir.

Nagios Kaynak Koddan kurulum

nagios kurulumunu gerçeklestirebilmek için (nagios için gerekli kullanıcı ve grubu

olusturabilmek , httpd ayar dosyasında gerekli degisiklikleri yapabilmek) root kullanıcı

haklarına sahip olunması gerekmektedir. nagios kurulumuna geçmeden önce gerekli dizin

olusturulmalıdır. Burada su anki son sürüm olan nagios-3.4.1versiyonu kullanılmıstır.

nagios http://www.NAGIOS.org/download bagından temin edilebilir.

[root@nagios ~]# yum groupinstall “Development tools”

[root@nagios ~]# yum install make –y

[root@nagios ~]# yum install -y wget httpd php gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp

[root@nagios ~]# cd /tmp/

[root@nagios tmp]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.4.1.tar.gz

[root@nagios tmp]# wget http://sourceforge.net/projects/nagiosplug/files/nagiosplug/1.4.16/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

[root@nagios tmp]# useradd nagios

[root@nagios tmp]# groupadd nagcmd

[root@nagios tmp]# usermod -a -G nagcmd nagios

[root@nagios tmp]# tar zxvf nagios-3.4.1.tar.gz

[root@nagios tmp]# tar zxvf nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

[root@nagios tmp]# mv nagios /opt/

[root@nagios tmp]# cd /opt/nagios/

[root@nagios opt]# mv nagios-plugins-1.4.16 /opt/nagios-plugins-1.4.16

[root@nagios opt]#cd nagios

[root@nagios nagios]# ./configure –with-command-group=nagcmd

[root@nagios nagios]# make all

[root@nagios nagios]# make install

[root@nagios nagios]# make install-init

[root@nagios nagios]# make install-config

[root@nagios nagios]# make install-commandmode

[root@nagios nagios]# make install-webconf

[root@nagios nagios]# cp -R contrib/eventhandlers/ /usr/local/nagios/libexec/

[root@nagios nagios]# chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/eventhandlers

[root@nagios nagios]# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

[root@nagios nagios]# /etc/init.d/nagios start

[root@nagios nagios]# /etc/init.d/httpd start

[root@nagios nagios]# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

[root@nagios opt]# cd nagios-plugins-1.4.16/

[root@nagios nagios-plugins-1.4.16]# ./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios

[root@nagios nagios-plugins-1.4.16]# make

[root@nagios nagios-plugins-1.4.16]# make install

[root@nagios nagios-plugins-1.4.16]# cd

[root@nagios ~]# chkconfig –add nagios

[root@nagios ~]# chkconfig –level 35 nagios on

[root@nagios ~]# chkconfig –add httpd

[root@nagios ~]# chkconfig –level 3 httpd

[root@nagios ~]# service iptables stop

nagios3.

Redhat ,Centos,Fedora Nagios inatall

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir