Nextcloud ve ownCloud remove index.php

Merhabalar ownCloud ve Nextcloud index.php kaldırmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.

https://local ip/index.php/f5jcfVQ1Gk3qQut

root@nextcloud:/var/www/nextcloud# a2enmod rewrite

Module rewrite already enabled

root@nextcloud:/var/www/nextcloud# a2enmod env

Module env already enabled

root@nextcloud:/var/www/nextcloud# vim /etc/apache2/apache2.conf

# access here, or in any related virtual host.                                                               

<Directory />                                                                                                

        Options FollowSymLinks   

        AllowOverride None                                                                                   

        Require all denied                                                                                    

</Directory>                                                                                                                                                                                                    

<Directory /usr/share>                                                                                       

        AllowOverride None                                                                                   

        Require all granted                                                                                  

</Directory>                                                                                                                                                                                                           

<Directory /var/www/>                                                                                        

        Options Indexes FollowSymLinks                                                                        

        AllowOverride None yerine All yazılacak

        Require all granted                                                                                  

</Directory>     

root@nextcloud:/var/www/nextcloud# chmod 755 occ

root@nextcloud:/var/www/nextcloud# sudo -u www-data ./occ config:system:set htaccess.RewriteBase  –value /

System config value htaccess.RewriteBase set to string /

root@nextcloud:/var/www/nextcloud# sudo -u www-data ./occ maintenance:update:htaccess

.htaccess has been updated

root@nextcloud:/var/www/nextcloud# service apache2 restart

https://local ip/s/f5jcfVQ1Gk3qQut

Nextcloud ve ownCloud remove index.php
Etiketlendi:     

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Nextcloud ve ownCloud remove index.php” üzerine bir düşünce

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir