install Zabbix-Proxy CentOS 8 / RHEL 8

Bu eğitimde, Zabbix Proxy 6.2 LTS’nin veya 5.4 Standard sürümün CentOS 8 / RHEL 8’de nasıl yükleneceğini, optimize edileceğini ve yapılandırılacağını adım adım öğreneceğiz. Zabbix proxy, Zabbix sunucusu adına son cihazlardan performans ve kullanılabilirlik verilerini toplayabilen bir hizmettir. Proxy uygulamasıyla güvenlik duvarının arkasındaki uzak konumları veya güvenilir olmayan iletişimi olan konumları izleyebilir ve Zabbix sunucusunu büyük ortamlarda aktarabilirsiniz.

 • Selinux permissive moduna alın.
setenforce 0 && sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g' /etc/selinux/config
 • Güvenlik duvarını yapılandıralım:
firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
firewall-cmd --reload
 • CentOS/RHEL’e Zabbix Proxy’yi yüklemeye başlamadan önce, Zabbix proxy sürümünüzün sunucu sürümüyle eşleşmesi gerektiğini unutmayın!
 • Zabbix sunucunuzun “zabbix_server -V” komutuyla kontrol edebilirsiniz
[root@localhost ~]# zabbix_server -V
 zabbix_server (Zabbix) 6.2.1
 • Zabbix 6.rpm paketini kurun ve MySQL ile proxy sunucusunu yükleyin:
Zabbix 6.2 standard version
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/rhel/8/x86_64/zabbix-release-6.2-1.el8.noarch.rpm
dnf clean all
dnf -y install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts
 • Daha fazla bilgiye internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 • Veritabanının konfigüre edelim:
 • Bu yüklemede, rootDBpassı root veritabanı parolası olarak ve zabbix veritabanı parolası olarak zabbixDBpassı kullanacağım. Güvenlik nedeniyle parolanızı değiştirmeyi unutmayın.
 • MariaDB’yi yükle ve başlat:
dnf -y install mariadb-server && systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb
 • Veritabanı için root parolasını sıfırla veya yeni oluştur:
mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <Enter root DB password>
Re-enter new password: <Repeat root DB password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y
 • Veritabanı oluştur
mysql -uroot -p'rootDBpass' -e "create database zabbix_proxy character set utf8 collate utf8_bin;"
mysql -uroot -p'rootDBpass' -e "grant all privileges on zabbix_proxy.* to zabbix@localhost identified by 'zabbixDBpass';"
 • Veritabanı şemasını içe aktar:
zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p'zabbixDBpass' zabbix_proxy
 • Zabbix Proxy yapılandırması
 • Kurulumumda proxy’yi Zabbix proxy olarak adlandıracağım ve Zabbix ile iletişim kuracak şekilde yapılandıracağım, IP adresi 10.34.9.108 olan Zabbix ile – bunları ortamınızla uyumlu olacak şekilde değiştirin.
 • zabbix_proxy.conf dosyasını şu komutla açın: “vim /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf” dosyasının veritabanı parolasını ekleyin:
DBPassword=zabbixDBpass
ConfigFrequency=100
 • “ConfigFrequency” parametresi, proxy’nin, yapılandırma verilerini Zabbix sunucusundan kaç saniyede aldığını tanımlar. Proxy yapılandırma parametreleri hakkında daha fazla bilgiyi resmi dokümantasyonda okuyabilirsiniz.
 • Dosyayı henüz kapatmayın! Artık geçerli “Server”, “Hostname”, “DBName” ve “DB user” parametre değerlerini şu şekilde değiştirmeniz gerekir:
Server=10.34.9.108
Hostname=Zabbix proxy
DBName=zabbix_proxy
DBUser=zabbix
 • Dosyayı kaydedin ve çıkın (:wq).
 • Zabbix Proxy hizmetini başlat ve etkinleştir Proxy hizmetini yeniden başlat ve başlangıçta önyüklemeye ayarla:
sudo systemctl restart zabbix-proxy
sudo systemctl enable zabbix-proxy

Administration” bölümündeki “Proxies” seçeneğini kullanarak Zabbix önyüzü. Sağdaki “Create proxy” düğmesine tıklayın, sonra “Proxy adı”nı Zabbix proxy olarak ve “Proxy mode“nu “Active” olarak ayarlayın.

Proxy’nin aktif modda çalışması için “Proxy name”nin “zabbix_proxy.conf” dosyasındaki “hostname” parametresiyle aynı olması gerektiğini unutmayın.
Zabbix önyüzünde etkin bir Proxy’nin nasıl kaydedileceğini gösteren resim

Neden 100 saniye? “zabbix_proxy.conf” dosyasında “ConfigFrequency” parametresi altına ne koyduğumuzu hatırlıyor musunuz? Oraya ne koyarsanız koyun, proxy’nin Zabbix sunucusuyla bağlantı kurarak yapılandırma verilerini alması bu kadar zaman alacaktır. Bu kural sadece proxy active modda olduğunda geçerlidir.

Proxy sunucu iletişimi çalışıyorsa, “Son görüntülenen durumunun asla 6 saniyenin üzerine çıkmaması gerektiğini unutmayın. Bir güvenlik duvarının arkasında çalışabildiği için aktif proxy modu önerilir ancak ” Active vs Passive Zabbix Proxy Mode” bölümünü kontrol edebilirsiniz. Proxy’yi pasif modda çalışmak üzere ayarlamanız gerekiyorsa.
 • Proxy sunucu Zabbix ile çalışıyor ve iletişim kuruyor, ancak son önemli adımı biz atmadığımız için veri toplamıyor! Zabbix’teki ana bilgisayarları proxy sunucusu tarafından izlenecek şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Bunu beraber yapalım, “Configuration” bölümündeki “Host” seçeneğine gidin ve proxy ile izlenmesi gereken ana bilgisayarları seçin.
Ana bilgisayarları seçtikten sonra “Mass update” düğmesine, ardından “Host” seçeneklerinin altında yeni eklenen proxy’mizi “Monitored by proxy” açılan menüsünden seçin ve son olarak aşağıdaki görselde gösterildiği gibi “Update” düğmesine tıklayın.

Zabbix prox kurulumunu tamamladık her hangi bir sorunuz olursa bana yazmaktan çekinmeyin.

install Zabbix-Proxy CentOS 8 / RHEL 8
Etiketlendi:     

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir