install Zabbix 5.4 CentOS
  • CentOS 8’e Zabbix 5.4 Nasıl Yüklenir / Zabbix Zabbix sunucusu her Linux dağıtımına yüklenebilir, ancak bu yüklemede size CentOS 8 üzerinde Zabbix 5.4 Standard sürümünü nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Zabbix, BT altyapı bileşenlerinin ve hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve performansını izlemek için tasarlanmış, %100 ücretsiz, en üst düzeyde kurumsal düzeyde bir yazılımdır. Zabbix’in popülerliği hakkında açık kaynak olmasıdır.
Bu kadar konuşma yeter, biraz iş yapalım! Zabbix mimarisinin daha iyi anlaşılması için öncelikle bir veritabanı, ardından da ön yüz olan Zabbix sunucusunu yükleyip yapılandıracağız.

SELinux’u modunu değiştirin.

setenforce 0 && sed -i ‘s/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g’ /etc/selinux/config

Zabbix RPM paketini yükleyin

Install Zabbix repository
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/rhel/8/x86_64/zabbix-release-5.4-1.el8.noarch.rpm
dnf clean all
Install Zabbix server, frontend, agent

dnf install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

dnf -y install mariadb-server && systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

MySQL root için varsayılan parolayı değiştirerek MySQL güvenliğini sağlayın:

mysql_secure_installation

Enter current password for root (enter for none): Press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <Enter root DB password>
Re-enter new password: <Repeat root DB password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y
Veritabanı oluştur veritabanı sunucunuzun çalışır durumda olduğundan emin olun. Aşağıdakileri veritabanı bilgisayarınızda çalıştırın.

mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> quit;

Zabbix sunucu bilgisayarında ilk şema verilerini içeriye aktarın. Database için oluşturulan şifrenizi girmeniz istenir.

zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Veritabanını Zabbix sunucusu için konfigüre et.

vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBPassword=password

Zabbix sunucu başlatın.

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm

systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm

Firewall yapılandır.

firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
firewall-cmd --reload

Zabbix timezone ayarlayın.

vim /etc/php-fpm.d/zabbix.conf

php_value date.timezone Europe/Istanbul

Apache web sunucusunu ve yeniden başlatın

systemctl restart httpd php-fpm
systemctl enable httpd php-fpm

Web yapılandır

Zabbix kurulum sihirbazını başlatmak için “http://server_ip_or_dns_name/zabbix” URL’sini kullanarak Zabbix’ e  bağlanın.

Zabbix web sitesine tarayıcınız üzerinden “http://server_ip_or_dns_name/zabbix” URL adresinden giriş yapmak için Zabbix varsayılan yönetici kullanıcı adı “Admin” ve parolası “zabbix” (tırnak işareti kullanmadan) kullanın.

install Zabbix 5.4 CentOS
Etiketlendi:     

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir