install Zabbix 5.4 CentOS

Bu kadar konuşma yeter, biraz iş yapalım! Zabbix mimarisinin daha iyi anlaşılması için öncelikle bir veritabanı, ardından da ön yüz olan Zabbix sunucusunu yükleyip yapılandıracağız.

Selinux permissive moduna alın.

setenforce 0 && sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g' /etc/selinux/config

Zabbix RPM paketini yükleyin

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/rhel/8/x86_64/zabbix-release-5.4-1.el8.noarch.rpm
dnf clean all

Install Zabbix server, frontend, agent

dnf install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
dnf -y install mariadb-server && systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

MySQL root için varsayılan parolayı değiştirerek MySQL güvenliğini sağlayın:

mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <Enter root DB password>
Re-enter new password: <Repeat root DB password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Veritabanı oluştur veritabanı sunucunuzun çalışır durumda olduğundan emin olun. Aşağıdakileri veritabanı bilgisayarınızda çalıştırın.

mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> quit; 

Zabbix sunucu bilgisayarında ilk şema verilerini içeriye aktarın. Database için oluşturulan şifrenizi girmeniz istenir.

zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Veritabanını Zabbix sunucusu için konfigüre et.
vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=password

Zabbix sunucu başlatın.

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm

Firewall yapılandır.

firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
firewall-cmd --reload

Zabbix timezone ayarlayın.

vim /etc/php-fpm.d/zabbix.conf
php_value date.timezone Europe/Istanbul

Servisleri restart edin.

systemctl restart httpd php-fpm
systemctl enable httpd php-fpm

http://localhost/zabbix

install Zabbix 5.4 CentOS
Etiketlendi:     

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir