Install Pandorafms CentOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandora FMS (Pandora Esnek İzleme Sistemi için) bilgisayar ağları izleme için yazılım çözümüdür. Pandora FMS sağlayan bir görsel pandora-fmsway içinde izleme farklı işletim sistemleri, sunucu, uygulama ve bu güvenlik duvarı, HTTP, veritabanları, web sunucuları veya yönlendiriciler gibi donanım sistemleri birkaç parametrelerin durumu ve performansı

Pandora FMS hemen her işletim sisteminde dağıtılabilir. Bu uzaktan izleme özellikleri (WMI, SNMP, TCP. UDP, ICMP, HTTP …) ve aynı zamanda maddeleri kullanabilirsiniz. Her platform için isavailable bir ajan. Ayrıca bu yük dengeleyici, yönlendiriciler, ağ anahtarları, yazıcı veya güvenlik duvarları gibi bir TCP / IP yığını ile donanım sistemleri, izleyebilirsiniz.

Pandora FMS birkaç sunucuları bu süreci vardır ve farklı siteler arasında veri çoğaltmak için karmaşık kullanıcı tanımlı ağ testleri yapan sunucu, gelişmiş bir ihracat sunucu plug-uzak Windows bilgi, bir akıllı sunucu, bir toplama için WMI kullanarak, farklı kaynaklardan bilgi almak Pandora FMS, bir ağ bulma sunucusu ve bir SNMP Trap konsol.

Pandroafms.org web sitesinden RPM sayfaları indir

http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%205.0/Final/RHEL_CentOS/

rpm dosyalarını manule olarak indirelim

[root@node1 pandora]# wget http://sourceforge.net/projects/pandora/files/Pandora%20FMS%205.0/Final/RHEL_CentOS/pandorafms_console-5.0-1.noarch.rpm/download

[root@node1 pandora]# rpm -ivh pandorafms_console-5.0-1.noarch.rpm

error: Failed dependencies:

        httpd >= 2.0.0 is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        mod_php >= 5.2.0 is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-gd is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-ldap is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-snmp is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-session is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-gettext is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-mysql is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-mbstring is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-zip is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-zlib is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        php-curl is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        xorg-x11-fonts-75dpi is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        xorg-x11-fonts-misc is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

        graphviz is needed by pandorafms_console-5.0-1.noarch

Kuruluma başladım ama pandora rpm pakatini kura bilmemiz için bağımlılıkları kurmamız gerekiyor.

[root@node1 pandora]# yum  install php-snmp  php-pear php-ldap  php-pear-DB xorg-x11-fonts-75dpi  graphvi

perl-DBI perl-DBD-mysql perl-libwww-perl perl-XML-Simple perl-XML-Twig net-snmp-utils perl-NetAddr-IP perl-IO-Socket-INET6 perl-Socket6 nmap wmic perl-JSON

 

[root@node1 pandora]# rpm -ivh pandorafms_console-5.0-1.noarch.rpm

Preparing…                ########################################### [100%]

        package pandorafms_console-5.0-1.noarch is already installed

 

Pandora httpd ve mysql start

[root@node1 pandora]# /etc/init.d/httpd start

Starting httpd:                                            [  OK  ]

[root@node1 pandora]# chkconfig httpd on

[root@node1 pandora]# /etc/init.d/mysqld start

[root@node1 pandora]# chkconfig mysqld on

http://192.168.2.167/pandora_console/install.php

 

install step1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install step2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install step3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install step4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install step5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install step6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulum işlemi bittikten sonra install.php delete edelim

For security reasons, normal operation is not possible until you delete installer file. Please delete the ./install.php file before running Pandora FMS Console.

[root@node1 pandora]# cd /var/www/html/pandora_console/

[root@node1 pandora_console]# rm install.php

rm: remove regular file `install.php’? y

login

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome Pandora

Install Pandorafms CentOS

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir