i-doit install Ubuntu – Debian

i-doit nedir? Yükleme manuel anlatılmaktadır i-doit bir Debian Linux altında kurulumu yapılmıştır ve Ubuntu dağıtımıdır

i-doit Ayrıca teknik belgeler, i-doit de sağlar güvenilir derleme ve atama sözleşme ve çalışma için belgelenmiş nesneler, olup olmadığını bakım anlaşması, gösteren kişiler ve son kullanma tarihi, ya da acil müdahale planları için bileşenleri ve sistemleri, dijital kılavuzları veya yapılandırma verileri. i-doit tüm belgeler bu konuda bir sürüm yönetim ve tabi tüm değişiklik ve ayarlamalar yapar.

Sistem Gereksinimleri

i-doit işletim sistemleri aşağıda listelenmiştir i-doit genelde Apache Web Sunucusu, MySQL veritabanı ve PHP yüklü ise herhangi bir işletim sistemi üzerinde çalışır.

Webserver:

 • Apache Webserver 2.2, 2.4
 • MySQL 5.1, 5.5 (deactivate safe mode) or MariaDB 5.5
 • PHP 5.4.x, 5.5.x

Supported server systems:

 • Microsoft Windows 7/8/Server 2003/2008/2012
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5/7.0 mit PHP 5.4
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12
 • Ubuntu 12.04 LTS, 13.10, 14.04 LTS
 • Debian GNU/Linux 7.0, 7.5

Webbrowser:

 • Safari 7, 8
 • Google Chrome 30-41
 • Microsoft Internet Explorer 9-11
 • Mozilla Firefox 24 ESR, 31 ESR, 30-36

Hardware:

 • current multi-core processor
 • 1 GB ram
 • 1 GB hard disk space
 1. i-doit için aşağıdaki paketleri kuralım.

root@i-doit:~# apt -get update
root@i-doit:~# apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-cli \
php5-xmlrpc php5-ldap php5-gd php5-mysql mysql-server \
php5-curl libphp-pclzip unzip mcrypt

 1. i-doit dosylarını kopyalamak için klasör oluşturalım

root@i-doit:~# mkdir /var/www/i-doit
root@i-doit:~# cd /var/www/i-doit/
root@i-doit:/var/www/i-doit# wget http://downloads.sourceforge.net/project/i-doit/i-doit/1.4.7/idoit-open-1.4.7.zip?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fi-doit%2Ffiles%2Fi-doit%2F1.4.7%2F&ts=1439893823&use_mirror=skylink
root@i-doit:/var/www/i-doit# unzip idoit-open-1.4.7.zip
root@i-doit:/var/www/i-doit# ./idoit-rights.sh

Yada :

sudomkdir/var/www/html/i-doit
sudocp/pfad/zu/i-doit.zip /var/www/html/i-doit/
cd/var/www/html/i-doit/
unzip i-doit.zip
rmi-doit.zip
cd /var/www/html/i-doit/
sudo chown www-data:www-data -R .
sudo find . -type d -name \* -exec chmod 775 {} \;
sudo find . -type f -exec chmod 664 {} \;
sudo chmod 774 controller mandator import updatecheck *.sh

php.ini dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyin
root@i-doit:~# nano /etc/php5/apache2/php.ini
Çıktı
short_open_tag = Off
output_buffering = Off
memory_limit = 128M
max_execution_time = 60
max_input_time = 60
display_errors = On
display_startup_errors = Off
register_argc_argv = On
register_globals = Off
register_long_arrays = On
post_max_size = 32M
file_uploads = On
upload_max_filesize = 32M

mysql paket size değiştirme

root@i-doit:~# nano /etc/mysql/my.cnf
max allowed packet 32m
query_cache_limit 4M

max_allowed_packet 32M

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

 

i-doit install Ubuntu – Debian

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir