CUPS – Print Server

CUPS – Print Server

Ubuntu baskı ve baskı hizmetleri için birincil mekanizma olduğu Common UNIX Printing System (CUPS). Bu baskı sistemi Linux dağıtımlarının çoğunda baskı için yeni bir standart haline gelmiştir serbestçe kullanılabilir, taşınabilir baskı tabakasıdır.

CUPS yazdırma işlerini ve kuyruklarını yönetir ve yazıcılar çok geniş bir ürün yelpazesi için destek sunarken lazer ve aralarında birçok nokta-matris, standart Internet Yazdırma Protokolü’nü (IPP) kullanarak ağ üzerinden yazdırma sağlar. CUPS da PostScript Yazıcı Tanımı (PPD) ve ağ yazıcıları otomatik algılama destekler ve basit bir web tabanlı konfigürasyon ve yönetim aracı bulunmaktadır.

  1. Installation
  2. Configuration
  3. Web Interface
  4. References

 

Installation

Ubuntu bilgisayarınıza CUPS yüklemek için bunu kullanın sudo ile apt-get komutu ve ilk parametre olarak yüklemek için paketler verir. Tam bir CUPS yükleme birçok paket bağımlılıkları vardır, ancak hepsi aynı komut satırında belirtilebilir. CUPS yüklemek için bir terminal isteminde aşağıdakileri girin:

root@PrintServer:~# apt-get install cups

Kullanıcı şifre ile kimlik doğrulaması üzerine, paketler hatasız indirilen ve yüklü olmalıdır. Yükleme sonucu üzerine CUPS sunucusunun otomatik olarak başlayacaktır.

Sorun giderme amacıyla, size hata günlüğü dosyası üzerinden CUPS sunucu hataları erişebilirsiniz: / var/log/cups/error_log . Hata günlüğü karşılaştığınız sorunları gidermek için yeterli bilgi vermezse, CUPS günlük ayrıntı değiştirerek artabilir LogLevel yapılandırma dosyasında yönergesi (aşağıda açıklanan) “debug” veya günlükleri hatta “debug2” için “info” varsayılan her şeyi. Bu değişikliği yaparsanız, aşırı büyük haline gelen günlük dosyası önlemek için, sorunu çözdük kez geri değiştirmeyi unutmayın.

Configuration

Common UNIX Printing System sunucu davranışı dosyasında bulunan yönergeleri ile
yapılandırılmış /etc/cups/cupsd.conf . CUPS yapılandırma dosyası Apache HTTP sunucusu için birincil yapılandırma dosyası ile aynı sözdizimini izler, böylece CUPS yapılandırma dosyası düzenlerken Apache yapılandırma dosyasını düzenlemek aşina kullanıcıların rahat hissetmeniz gerekir. Başlangıçta değiştirmek isteyebilirsiniz.

root@PrintServer:~# cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.original

root@PrintServer:~# chmod a-w /etc/cups/cupsd.conf.original

ServerAdmin : CUPS sunucusunun atanmış yöneticinin e-posta adresini yapılandırmak için, basitçe düzenlemek /etc/cups/cupsd.conf tercih ettiğiniz metin editörü ile yapılandırma dosyası ve eklemek veya değiştirmek ServerAdmin buna göre hattı. Eğer CUPS sunucu için Yönetici, ve e-posta adresinizi ‘i.koc@idriskoc.com’ ise Örneğin, o zaman gibi görünmesini ServerAdmin satırı değiştirin ki:

Listen : Ubuntu varsayılan olarak CUPS sunucu yüklemesi sadece IP adresi de loopback arayüzünü dinler 127.0.0.1 . Gerçek bir ağ bağdaştırıcısı IP adresini dinleyecek şekilde CUPS sunucusunun bilgilendirilmesi amacıyla, bir dinleyin direktifin eklenmesi ile ya bir hostname, IP adresi veya isteğe bağlı olarak, bir IP adresi / bağlantı noktası eşleştirme belirtmelisiniz. Sizin CUPS sunucusunun IP adresi bir yerel ağ üzerinde bulunuyorsa Örneğin, 192.168.2.16 ve bu alt ağ üzerindeki diğer sistemler için erişilebilir yapmak istiyorum /etc/cups/cupsd.conf

root@PrintServer:~# nano /etc/cups/cupsd.conf

Listen 127.0.0.1:631

Listen /var/run/cups/cups.sock

Listen 192.168.2.16:631

#Port 631

ServerAdmin idriskoc@ozguntr.com

Listen socrates:631

 

# Restrict access to the server…

<Location />

Order allow,deny

Allow all           #added

</Location>

 

Order deny,allow

Deny from all

Allow from 127.0.0.1

 

AuthType Basic

AuthClass System

 

# Only listen for connections from the local machine.

# Listen localhost:631

Listen alexander:631  #added by Carl (alexander is the server’s host name)

Listen /var/run/cups/cups.sock

 

# Show shared printers on the local network.

Browsing On  #turned on by Carl

BrowseOrder allow,deny

BrowseAllow all

BrowseAddress @LOCAL

 

# Default authentication type, when authentication is required…

DefaultAuthType Basic

 

# Restrict access to the server…

<Location />

Order allow,deny

Allow localhost  #added by Carl

Allow @LOCAL     #added by Carl

</Location>

 

# Restrict access to the admin pages…

<Location /admin>

Order allow,deny

Allow localhost  #added by Carl

Allow @LOCAL     #added by Carl

</Location>

 

# Restrict access to configuration files…

<Location /admin/conf>

AuthType Default

Require user @SYSTEM

Order allow,deny

Allow @LOCAL   #added by Carl

</Location>

 

CUPS sunucu yapılandırma dosyasında yapılandırma direktifleri daha fazla örnek için, bir terminal isteminde aşağıdaki komutu girerek ilişkili sistem manuel sayfasını görüntüle

root@PrintServer:~# man cupsd.conf

Eğer değişiklik yaparsanız , /etc/cups/cupsd.conf yapılandırma dosyası, bir terminal isteminde aşağıdaki komutu yazarak CUPS sunucusunun yeniden başlatmanız gerekir:

root@PrintServer:~#  /etc/init.d/cups restart

Web Interface

CUPS varsayılan olarak kullanılabilen bir web arayüzü kullanılarak yapılandırılabilir ve izlenebilir http://localhost:631/admin . Web arayüzü tüm yazıcı yönetim görevlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Web arayüzü üzerinden yönetim görevlerini gerçekleştirmek için, ya da sunucu üzerinde etkin kök hesabınız varsa veya bir kullanıcı olarak kimlik doğrulaması gerekir lpadmin grubu. Güvenlik nedenleriyle, CUPS bir şifre sahip olmayan bir kullanıcının kimliğini doğrulamak olmaz.

Bir kullanıcı eklemek için lpadmin : terminal isteminde çalıştırın

CUPSPrint Server

CUPS – Print Server
Etiketlendi:

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir