Centos GLPI install

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apache, PHP ve MySQL Kurulumu

Çalıştırmak için, GLPI bir web sunucusu (Apache), MySQL sunucu ve dil gibi bazı hizmetler gerektirir PHP .

I. Farklı sunucular yükleme:

1. Apache ve PHP:

Biz kurulum için gerekli olan çeşitli paketleri yüklemek için komut "yum" kullanıcaz. İlk adım olarak Apache PHP ve MySQL sunucusu install edicez

Apache yüklemek için,  consol’dan aşağıdaki komutu girin. çalışması gereken kök (root).

[root @ glpi~] #  (root şifrenizi girin)

[root@glpi ~]# yum install httpd

[root@glpi ~]# rpm-qa | grep-i httpd

Benim PC'de, komut bana bu satırı gerçekten Apache yüklü olduğu anlamına gelir ve bu sürüm 2.2 olduğunu "httpd-2.2.3-7" döndürür.

Şimdi diliyle ilgilenen PHP (php paketi). GLPI çalışması için, bu modülün varlığı gerektirir PHP yanı sıra arabirim sağlayan PHP MySQL veritabanı (php-mysql paketi) ile. Harici kimlik doğrulama yöntemleri kullanmak için, ayrıca php-ldap (LDAP), php-imap (gibi çeşitli paketler yükleyebilirsiniz IMAP ) …

[root@glpi ~]# yum install php php-mysql

2. MySQL:

Sunucusu MySQL veritabanı yüklemek için, aşağıdaki komutu girin:

[root@glpi ~]# yum install mysql-server

[root@glpi ~]# /etc /init.d /httpd start

[root@glpi ~]# /etc /init.d /mysqld start

II. Farklı servislerin Yapılandırma:

[root@glpi ~]# chkconfig mysqld on

[root@glpi ~]# chkconfig httpd on

Apache sunucusunu veritabanı "glpidb" ve utilsateur veritabanını yönetecek ve bunu doğru izinleri verecektir "glpiuser" oluşturmanız gerekir.

1. MySQL yapılandırma:

Bir terminal açın ve şu komutları girin:

mysqladmin-u root password 'root'

(ben şifreyi 'root' olarak verdim.)

Bu komut MySQL sunucusu benzersiz bir şifre vererek güvenliğini sağlayacaktır. Sonra aşağıdaki komutları kullanarak veritabanı "glpidb" oluşturmak, güvenli:

mysql-u root-p (MySQL için root şifresini girin)

(Bu komut mysql yapılandırmanızı sağlayacaktır)

veritabanı glpidb oluşturmak;

glpidb tüm yetkileri vermek glpiuser * için 'GLPI' tarafından belirlenen @ localhost.;

(Tablolar üzerindeki kullanıcı "glpiuser" hakkı ayrıcalıklarını Verilen veritabanı "glpidb." Yukarıdaki örnekte, "GLPI" Ben kullanıcı "glpiuser" verdiğimiz şifre )

mysql> create database glpidb;

mysql> grant all privileges on glpidb.* to  glpiuser@localhost identified by 'glpi';

mysql> flush privileges;

mysql> show databases;

III. Kurulum ve GLPI yapılandırma:

GLPI indirerek başlayın  Bu tıklama yapmak için bağlantı . "/var/www/html" dizininde arşivi açın.

Link wget https://forge.indepnet.net/attachments/download/1314/glpi-0.83.6.tar.gz

[root@glpi ~]# tar-xvzf GLPI-0.XX.tar.gz-C / var / www / html /

[root@glpi ~]# cd / var / www / html

Dosyaların sahipliğini değiştirmek için komut "chown". Aşağıdaki komutu , dosyaları ve dizinleri kullanıcı "apache" aittir. Amaç dizine yazma erişimi sağlamaktır yapılandırma /, dosyaları GLPI

[root@glpi ~]#  chown-R apache GLPI

http://localhost-ip/glpi

Hatırlatma:

Veritabanı Adı: glpidb

Veritabanı Adı: glpiuser

Kurulum sonrası hata verirse aşağıdaki komutları yazalım.

[root@glpi ~]#  yum install php-mbstring

[root@glpi ~]# yum search mbstring

[root@glpi ~]# yum install php

[root@glpi ~]# yum install php-mysql

[root@glpi ~]# yum install mysql-server

[root@glpi ~]# /etc/init.d/mysqld start

JSON is needed for GLPI

[root@glpi ~]# yum install php php-pear php-devel

[root@glpi ~]# yum install gcc make

[root@glpi ~]# cd /root/

[root@glpi ~]# pecl download json

[root@glpi ~]# pear install json-1.2.1.tgz

[root@glpi ~]# nano /etc/php.d/json.ini

; php-json package – http://pecl.php.net/package/json

extension=json.so

[root@glpi ~]#  /etc/init.d/httpd start

php -r 'var_dump(function_exists("json_encode"));'

Everything is good if you get this answer: bool(true)

[root@glpi ~]# /etc/init.d/httpd start /etc/init.d/httpd stop

[root@glpi ~]# chmod –R 777 /var/www/html/glpi/

[root@glpi ~]#  change memory_limit /etc/php.ini

[root@glpi ~]# yum install php-devel
[root@glpi ~]# yum install php-pear
[root@glpi ~]# yum install gcc
[root@glpi ~]# pear install pecl/json

Ekran Alıntısı

Centos GLPI install
Etiketlendi:         

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir