Centos 6.2 x64 Üzerine zcs-network-7.1.4 install

CENTOS 6 X64 ÜZERINE ZCS-NETWORK-7.1.4_GA KURULUMU

İhtiyaçlar

 • Herhangi bir x64 Centos 6 dağıtımı
 • ZCS-NETWORK-7.1.4.RHEL6

Download Linkler

Neden Zimbra?

 • Kurulum ve Yönetim Kolaylığı
 • Kullanıcı Dostu Arayüz
 • Online ve Offline Kullanılabilen Uygulamalar
 • Ajax ile Zenginleştirilmiş Yönetim Paneli
 • Doküman Paylaşımı ve Yönetimi
 • Mobil Cihazlar İçin Geliştirilmiş Web Arayüz
 • Diğer Sistemlere Taşınabilme Kolaylığı

Zimbra Collaboration Suite Kurulumundan

Önce Yapılması Gerekli İşlemler

Sisteme SSH ile login olduktan sonra

“yum -y update” komutu ile sistemimizi güncelliyoruz.

‘’yum install sysstat’’ komutu ile sistemimizi güncelliyoruz.

‘’yum install gmp’’ komutu ile sistemimizi güncelliyoruz.

’yum install libstdc++.so.6’’ komutu ile sistemimizi güncelliyoruz.

‘yum install libtool-ltdl’ GNU Libtool Dynamic Module Loader Paketini yüklüyoruz.

#visudo komutunu çalıştırıyoruz

Defaults requiretty başına # koyuyoruz.

Sırası ile aşağıdaki servisleri kapatıyoruz.

Chkconfig – -list

Service postfix stop Postfix Servisini kapatıyoruz.

chkconfig postfix off Postfix Servisini kapatıyoruz.

Webmin kurulumu yapıyoruz.

Webmin kurulumunu aşağıdaki komut ile kuruyoruz.

wget http://downloads.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.550/webmin-1.550-1.noarch.rpm?r=http%3A%2F%2Fwww.webmin.com%2Fdownload.html&ts=1309005312&use_mirror=tenet

rpm -ivh webmin-1.550-1.noarch.rpm

Kurulum bittikten sonra web arayüzden webmin giriş yapıyoruz örnek https://localhost:10000

komutu ile dns yani bind servisini kuruyoruz.

“yum install bind caching-nameserver ”

BIND DNS Webmin den Ayarlayalım

vim /etc/hosts Dosyasını düzenleyelim

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 local$

192.168.2.81 mail.nixsystem.org mail

::1 localhost.localdomain localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 localhost $

vim /etc/ resolv.conf

nameserver 127.0.0.1

‘’chkconfig named on’’ bu komutu kullanalım

DNS doğru şekilde konfigüre edilmediyse zimbra kurulumunda hata alırsınız.

DNS test edelim

“dig –t mx nixsystem.org ” MX Kaydı Test

‘’dig –t A mail. nixsystem.org’’ A Kaydı Test

‘’dig –x mail. nixsystem.org’’ PTR Kaydı Test

Saat ayarlama

ntp servisi kurulu değilse kuralım

rpm -qa | grep ntp

“yum install ntp”

“ntpdate tr.pool.ntp.org”

“hwclock – -systohc”

Zimbra’yı sunucumuza indirelim

Centos kurulumunu tamamladıktan sonra artık ZCS kurulumuna geçebiliriz. Ancak bunu yapmadan önce yum –y update komutu ile sunucumuzu güncellemememiz gerekmekte. Sunucuyu güncelledikten sonra www.zimbra.com adresinden zcs-NETWORK aşağıdaki komut yardımıyla indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyayı tar komutuyla açıyoruz. Dosyalar indirdiğimiz dosya ile aynı addaki bir klasöre çıkarılıyor. Bundan sonra klasör içerisine girerek ./install.sh –platform-override toplu işlem dosyasını çalıştırıyoruz.

wget http://files2.zimbra.com/downloads/7.1.4_GA/zcs-NETWORK-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64.20120105094634.tgz

En önemlisi lisans key olmadan kurulumu tamamla yamasınız
Lisansı zimbra.com adresine kayıt olduğunuzda verecektir 190 daily key
indirdiğimiz lisans dosyasını WINSCP yardımı ile
/tmp/ZCSLicense.xml kopyalayalım
kurulum ile ilgili pdf dosyası

http://www.zimbra.com/docs/ne/latest/single_server_install/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm#href=NE_QuickStart_7_1.Zimbra_Collaboration_Server.html

Zimbra indirme işlemi bittikten sonra indirdiğimiz tar dosyasını açalım
tar zxf indirdiğimiz dosya adı.tgz
cd ile çıkarttığımız dosyanın içerisine giriyoruz.
ÖRNEK : [root@mail zcs-NETWORK-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64.20120105094634]#
Aşağıdaki komut ile kurulumuzu gerçekleştiriyoruz.
[root@mail ~]# zcs-NETWORK-7.1.4_GA_2555.RHEL6# ./install.sh –platform-override
Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y

Checking for prerequisites…
FOUND: NPTL
FOUND: sudo-1.7.4p5-7
FOUND: libidn-1.18-2
FOUND: gmp-4.3.1-7
FOUND: /usr/lib/libstdc++.so.6
Checking for suggested prerequisites…
FOUND: sysstat
FOUND: sqlite
Prerequisite check complete.
Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-convertd
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy
Found zimbra-archiving
Found zimbra-cluster
Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] ENTER
Install zimbra-logger [Y] ENTER
Install zimbra-mta [Y] ENTER
Install zimbra-snmp [Y] ENTER
Install zimbra-store [Y] ENTER
Install zimbra-apache [Y] ENTER
Install zimbra-spell [Y] ENTER
Install zimbra-convertd [Y] ENTER
Install zimbra-memcached [N] ENTER
Install zimbra-proxy [N] ENTER
Install zimbra-archiving [N] ENTER

Checking required space for zimbra-core
checking space for zimbra-store
Installing:
zimbra-core
zimbra-ldap
zimbra-logger
zimbra-mta
zimbra-snmp
zimbra-store
zimbra-apache
zimbra-spell
zimbra-convertd

You appear to be installing packages on a platform different
than the platform for which they were built.
This platform is CentOSUNKNOWN_64
Packages found: RHEL6_64
This may or may not work.
Using packages for a platform in which they were not designed for
may result in an installation that is NOT usable. Your support
options may be limited if you choose to continue.
Install anyway? [N] Y
The system will be modified. Continue? [N] Y
Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry…done.
Cleaning up zimbra init scripts…done.
Cleaning up /etc/ld.so.conf…done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf…done.
Finished removing Zimbra Collaboration Suite.
Installing packages
zimbra-core……zimbra-core-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-ldap……zimbra-ldap-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-logger……zimbra-logger-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-mta……zimbra-mta-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-snmp……zimbra-snmp-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-store……zimbra-store-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-apache……zimbra-apache-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-spell……zimbra-spell-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
zimbra-convertd……zimbra-convertd-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64-20120105094634.x86_64.rpm…done
Operations logged to /tmp/zmsetup.04132012-134541.log
Installing LDAP configuration database…done.

Setting defaults…No results returned for A lookup of mail.nixsystem.org
Checked nameservers:
192.168.2.82
DNS ERROR resolving mail.nixsystem.org
It is suggested that the hostname be resolveable via DNS
Change hostname [Yes] ENTER
Please enter the logical hostname for this host [mail.nixsystem.org] nixsystem.org
Checked nameservers:
192.168.2.82
DNS ERROR resolving mail.nixsystem.org
It is suggested that the hostname be resolveable via DNS
Change hostname [Yes] ENTER
Please enter the logical hostname for this host [mail.nixsystem.org] nixsystem.org
No results returned for A lookup of nixsystem.org
Checked nameservers:
192.168.2.82
DNS ERROR resolving nixsystem.org
It is suggested that the hostname be resolveable via DNS
Re-Enter hostname [Yes] NO
Checking for port conflicts
Main menu
1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-store: Enabled
+Create Admin User: yes
+Admin user to create: admin@nixsystem.org
******* +Admin Password UNSET
+Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.nfztwpz3@nixsystem.org
+Enable automated spam training: yes+Spam training user: spam.2j5ykagxwn@nixsystem.org
+Non-spam(Ham) training user: ham.yhbxel_le8@nixsystem.org
+SMTP host: nixsystem.org
+Web server HTTP port: 80
+Web server HTTPS port: 443
+Web server mode: http
+IMAP server port: 143
+IMAP server SSL port: 993
+POP server port: 110
+POP server SSL port: 995
+Use spell check server: yes
+Spell server URL: http://nixsystem.org:7780/aspell.php
+Configure for use with mail proxy: FALSE
+Configure for use with web proxy: FALSE
+Enable version update checks: TRUE
+Enable version update notifications: TRUE
+Version update notification email: admin@mail.nixsystem.org
+Version update source email: admin@mail.nixsystem.org

******* +License filename: UNSET
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-logger: Enabled
7) zimbra-spell: Enabled
zimbra-convertd: Enabled
9) Default Class of Service Configuration:
10) Enable default backup schedule: yes
r) Start servers after configuration yes
s) Save config to file
x) Expand menu
q) Quit

Address unconfigured (**) items (? – help)3

Store configuration
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@nixsystem.org
** 4) Admin Password UNSET
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.nfztwpz3@nixsystem.org
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.2j5ykagxwn@nixsystem.org
Non-spam(Ham) training user: ham.yhbxel_le8@nixsystem.org
9) SMTP host: nixsystem.org
10) Web server HTTP port: 80
11) Web server HTTPS port: 443
12) Web server mode: http
13) IMAP server port: 143
14) IMAP server SSL port: 993
15) POP server port: 110
16) POP server SSL port: 995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://nixsystem.org:7780/aspell.php
19) Configure for use with mail proxy: FALSE
20) Configure for use with web proxy: FALSE
21) Enable version update checks: TRUE
22) Enable version update notifications: TRUE
23) Version update notification email: admin@mail.nixsystem.org
24) Version update source email: admin@mail.nixsystem.org
**25) License filename: UNSET
Select, or ‘r’ for previous menu [r]4
Password for admin@nixsystem.org (min 6 characters): [eMGLLGfENd] 123456

Store configuration
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@nixsystem.org
4) Admin Password set
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.nfztwpz3@nixsystem.org
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.2j5ykagxwn@nixsystem.org
Non-spam(Ham) training user: ham.yhbxel_le8@nixsystem.org
9) SMTP host: nixsystem.org
10) Web server HTTP port: 80
11) Web server HTTPS port: 443
12) Web server mode: http
13) IMAP server port: 143
14) IMAP server SSL port: 993
15) POP server port: 110
16) POP server SSL port: 995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://nixsystem.org:7780/aspell.php
19) Configure for use with mail proxy: FALSE
20) Configure for use with web proxy: FALSE
21) Enable version update checks: TRUE
22) Enable version update notifications: TRUE
23) Version update notification email: admin@mail.nixsystem.org
24) Version update source email: admin@mail.nixsystem.org
**25) License filename: UNSET
Select, or ‘r’ for previous menu [r] 25
Enter the name of the file that contains the license: /tmp/ZCSLicense.xml

Store configuration
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@nixsystem.org
4) Admin Password set
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.nfztwpz3@nixsystem.org
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.2j5ykagxwn@nixsystem.org
Non-spam(Ham) training user: ham.yhbxel_le8@nixsystem.org
9) SMTP host: nixsystem.org
10) Web server HTTP port: 80
11) Web server HTTPS port: 443
12) Web server mode: http
13) IMAP server port: 143
14) IMAP server SSL port: 993
15) POP server port: 110
16) POP server SSL port: 995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://nixsystem.org:7780/aspell.php
19) Configure for use with mail proxy: FALSE
20) Configure for use with web proxy: FALSE
21) Enable version update checks: TRUE
22) Enable version update notifications: TRUE
23) Version update notification email: admin@mail.nixsystem.org
24) Version update source email: admin@mail.nixsystem.org

Select, or ‘r’ for previous menu [r] r
Main menu
1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-store: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-logger: Enabled
7) zimbra-spell: Enabled
zimbra-convertd: Enabled
9) Default Class of Service Configuration:
10) Enable default backup schedule: yes
r) Start servers after configuration yes
s) Save config to file
x) Expand menu
q) Quit

*** CONFIGURATION COMPLETE – press ‘a’ to apply
Select from menu, or press ‘a’ to apply config (? – help) a
Save configuration data to a file? [Yes] ENTER
Save config in file: [/opt/zimbra/config.26517]
Saving config in /opt/zimbra/config.26517…done.
The system will be modified – continue? [No] Y
Operations logged to /tmp/zmsetup.04132012-134541.log
Setting local config values…done.
Setting up CA…done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca …done.
Creating SSL certificate…done.
Installing mailboxd SSL certificates…done.
Installing mailboxd SSL certificates…done.
Initializing ldap…done.
Setting replication password…done.
Setting Postfix password…done.
Setting amavis password…done.
Setting nginx password…done.
Setting BES searcher password…done.
Creating server entry for mail.nixsystem.org…done.
Saving CA in ldap …done.
Saving SSL Certificate in ldap …done.
Setting spell check URL…done.
Setting service ports on mail.nixsystem.org…done.
Adding mail.nixsystem.org to zimbraMailHostPool in default COS…done.
Installing webclient skins…

 • oasis…done.
 • twilight…done.
 • sand…done.
 • lake…done.
 • steel…done.
 • hotrod…done.
 • beach…done.
 • carbon…done.
 • bones…done.
 • lavender…done.
 • sky…done.
 • tree…done.
 • lemongrass…done.
 • waves…done.
 • pebble…done.
 • bare…done.
 • smoke…done.

Finished installing webclient skins.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE…done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE…done.
Setting convertd URL…done.
Setting MTA auth host…done.
Setting TimeZone Preference…done.
Initializing mta config…done.
Setting services on mail.nixsystem.org…done.
Creating domain nixsystem.org…done.
Setting default domain name…done.
Setting up default domain admin UI components..done.
Granting group zimbraDomainAdmins@nixsystem.org domain right +domainAdminConsoleRights on nixsystem.org…done.
Granting group zimbraDomainAdmins@nixsystem.org global right +domainAdminZimletRights…done.
Setting up global distribution list admin UI components..done.
Granting group zimbraDLAdmins@nixsystem.org global right +adminConsoleDLRights…done.
Granting group zimbraDLAdmins@nixsystem.org global right +listAccount…done.
Creating domain nixsystem.org…already exists.
Creating admin account admin@nixsystem.org…done.
Creating root alias…done.
Creating postmaster alias…done.
Creating user spam.irfehedurb@nixsystem.org…done.
Creating user ham.zq9t5c3at@nixsystem.org…done.
Creating user virus-quarantine.fqeavxki@nixsystem.org…done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts…done.
Initializing store sql database…done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.nixsystem.org…done.
Configuring SNMP…done.
Checking for default IM conference room…not present.
Initializing default IM conference room…done.
Setting up syslog.conf…done.
Setting default backup schedule…Done
Looking for valid license to install…license installed.
Starting servers…done.
Installing common zimlets…

 • com_zimbra_phone…done.
 • com_zimbra_adminversioncheck…done.
 • com_zimbra_bulkprovision…done.
 • com_zimbra_srchhighlighter…done.
 • com_zimbra_attachcontacts…done.
 • com_zimbra_dnd…done.
 • com_zimbra_date…done.
 • com_zimbra_webex…done.
 • com_zimbra_social…done.
 • com_zimbra_email…done.
 • com_zimbra_attachmail…done.
 • com_zimbra_cert_manager…done.
 • com_zimbra_linkedin…done.

Finished installing common zimlets.
Installing network zimlets…
com_zimbra_smime…done.
com_zimbra_convertd…done.
com_zimbra_backuprestore…done.
com_zimbra_delegatedadmin…done.
com_zimbra_license…done.
com_zimbra_hsm…done.
com_zimbra_mobilesync…done.
Finished installing network zimlets.
Installing network zimlets…

 • com_zimbra_smime…done.
 • com_zimbra_convertd…done.
 • com_zimbra_backuprestore…done.
 • com_zimbra_delegatedadmin…done.
 • com_zimbra_license…done.
 • com_zimbra_hsm…done.
 • com_zimbra_mobilesync…done.

Finished installing network zimlets.
Restarting mailboxd…done.
Setting up zimbra crontab…done.
Moving /tmp/zmsetup.04132012-180410.log to /opt/zimbra/log
Configuration complete – press return to exit
[root@mail ~]# zcs-NETWORK-7.1.4_GA_2555.RHEL6#

zimbra logo1

Centos 6.2 x64 Üzerine zcs-network-7.1.4 install

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir