CentOS / RHEL / Install EPEL Repo

CentOS / RHEL / Install EPEL Repo

Linux Red hat Enterprise Linux için (Epel Repo) kurulumu anlatacağım

Epel repo Enterprise Linux için ek paketleri, oluşturur Fedora Özel Grubu,dur ancak bunlarla sınırlı değildir,

(wget) komutunu RPM dosyasını indirmek için kullanıcaz;

CentOS 6 çalışıyorsanız /RHEL 6 sürümü için

[root@test ~]# cd /tmp/

[root@test tmp]#  wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

[root@test tmp]# rpm -ivh Epel-release-6-8 .noarch.rpm

CentOS 5 çalışıyorsanız /RHEL 5 sürümü için

[root@test ~]# cd /tmp/

[root@test tmp]#  wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

[root@test tmp]# rpm -ivh Epel-release-5-4.noarch.rpm

CentOS 4 çalışıyorsanız /RHEL 4 sürümü için

[root@test ~]# cd /tmp/

[root@test tmp]#  wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/4/x86_64/epel-release-4-10.noarch.rpm

[root@test tmp]# rpm -ivh Epel-release-4-10.noarch.rpm

(yum) komutunu kullanarak rpm dosyalarını yükleyelim

Örnek :

[root@test ~]# yum install epel-release-6-8.noarch.rpm

Loaded plugins: fastestmirror, security

Loading mirror speeds from cached hostfile

 * base: repo.boun.edu.tr

 * extras: repo.boun.edu.tr

 * updates: repo.boun.edu.tr

Setting up Install Process

Examining epel-release-6-8.noarch.rpm: epel-release-6-8.noarch

Marking epel-release-6-8.noarch.rpm to be installed

Resolving Dependencies

–> Running transaction check

—> Package epel-release.noarch 0:6-8 will be installed

–> Finished Dependency Resolution

 

Dependencies Resolved

============================================================================================================================================

 Package                           Arch                        Version                  Repository                                     Size

============================================================================================================================================

Installing:

 epel-release                      noarch                      6-8                      /epel-release-6-8.noarch                       22 k

 

Transaction Summary

============================================================================================================================================

Install       1 Package(s)

 

Total size: 22 k

Installed size: 22 k

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:

Running rpm_check_debug

Running Transaction Test

Transaction Test Succeeded

Running Transaction

  Installing : epel-release-6-8.noarch                                                                                                  1/1

  Verifying  : epel-release-6-8.noarch                                                                                                  1/1

 

Installed:

  epel-release.noarch 0:6-8

 

Complete!

Etkin repo listelerini görmek

[root@test ~]# yum repolist

Loaded plugins: fastestmirror, security

Loading mirror speeds from cached hostfile

epel/metalink                                                                                                        |  27 kB     00:00

 * base: repo.boun.edu.tr

 * epel: repo.boun.edu.tr

 * extras: repo.boun.edu.tr

 * updates: repo.boun.edu.tr

epel                                                                                                                 | 4.4 kB     00:00

epel/primary_db                                                                                                      | 6.3 MB     00:04

repo id                                        repo name                                                                              status

base                                           CentOS-6 – Base                                                                         6,367

epel                                           Extra Packages for Enterprise Linux 6 – x86_64                                         11,092

extras                                         CentOS-6 – Extras                                                                          14

updates                                        CentOS-6 – Updates                                                                      1,357

repolist: 18,830

 

[root@mail ~]# yum -v repolist | less

Loading “fastestmirror” plugin

Loading “security” plugin

Config time: 0.012

Yum Version: 3.2.29

Loading mirror speeds from cached hostfile

 * base: repo.boun.edu.tr

 * epel: repo.boun.edu.tr

 * extras: repo.boun.edu.tr

 * updates: repo.boun.edu.tr

Setting up Package Sacks

pkgsack time: 0.021

Repo-id      : base

Repo-name    : CentOS-6 – Base

Repo-revision: 1385589949

Repo-updated : Thu Nov 28 00:08:25 2013

Repo-pkgs    : 6,367

Repo-size    : 5.1 G

Repo-mirrors : http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os

Repo-baseurl : http://repo.boun.edu.tr/centos/6.5/os/x86_64/ (9 more)

Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Fri Aug 15 09:30:32 2014)

Epel repo paket kurulumu ve paket arama

[root@test ~]# yum –disablerepo=”*” –enablerepo=”epel” list available

 

[root@test ~]# yum –disablerepo=”*” –enablerepo=”epel” search packageNameHere

[root@test ~]# yum –disablerepo=”*” –enablerepo=”epel” search nginx

 

Epel paket kurulumu

[root@mail ~]# yum search nginx

[root@mail ~]# yum update

[root@mail ~]# yum –disablerepo=”*” –enablerepo=”epel” install nginx

Bitti :))

CentOS / RHEL / Install EPEL Repo

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir