Install Cacti on CentOS 6 x64

Install Cacti on CentOS 6

Önce Cacti düzgün çalışması için gerekli yazılım paketlerinden bazılarını yüklemeniz gerekir. CentOS 6 için kurmamız gereken paketler şunlardır.

 • rrdtool
 • apache
 • mysql
 • cron
 • gcc

komut:

[root@cacti ~]# yum -y install mysql-server php php-cli php-mysql net-snmp-utils rrdtool php-snmp gcc mysql-devel net-snmp-devel autoconf automake libtool

 

Şimdi bizim webserver ve veritabanı otomatik olarak yeniden başlatılmasını sonra başladığını emin olalım.  etkinleştirmek için aşağıdaki komutları kullanın:

 

[root@cacti ~]# chkconfig httpd on

 

[root@cacti ~]# chkconfig mysqld on

 

[root@cacti ~]# chkconfig crond on

 

Servisleri sırası ile başlatalım.

 

[root@cacti ~]# /etc/init.d/httpd start

 

[root@cacti ~]# /etc/init.d/mysqld start

 

[root@cacti ~]# /etc/init.d/crond start

 

Şimdi  Cacti  asıl kurulumuna geçelim.. Sürüm 0.8.8a

 

komut:

[root@cacti ~]# cd /var/www/html/

 

[root@cacti html]# wget http://www.cacti.net/downloads/spine/cacti-spine-0.8.8a.tar.gz

 

[root@cacti html]# tar xvf cacti-spine-0.8.8a.tar.gz

 

[root@cacti html]# ln -s cacti-0.8.8a cacti

 

Cacti onun Yoklama işlemini yürütmek için cron (zamanlanmış görev) kullanır. Her zaman özel bir kullanıcı altında bu çalıştırmak için iyi bir fikirdir. Şimdi sistem kullanıcı yaratalım:

 

[root@cacti html]# adduser cacti

 

Şimdi aşağıdaki komutu kullanarak bir 5 dakikalık yoklama aralığı için sisteminize yeni bir cron girdisi ekleyelim.

 

[root@cacti html]#   echo “*/5 * * * * cacti php /var/www/html/cacti/poller.php &>/dev/null” >> /etc/cron.d/cacti

 

Bir de günlük ve RRA dizinlerde izinleri doğru ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir:

 

[root@cacti ~]# cd /var/www/html/cacti

 

[root@cacti cacti]# chown cacti.apache rra log

 

[root@cacti cacti]# chmod 755 rra log

 

MySQL veritabanı güvenliği olmalıdır.Aşağıdaki komutu bir CentOS sistem üzerinde bu görevi size yardımcı olacaktır. Örneğin, root için güçlü bir parola seçtiğinizden emin olun MyN3wpassw0rd

 

[root@cacti ~]# /usr/bin/mysql_secure_installation

 

[root@cacti ~]# mysqladmin -u root -p create cacti

 

[root@cacti ~]# mysql -p cacti < /var/www/html/cacti/cacti.sql

 

mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY ‘password123+abc’;

 

mysql> flush privileges;

 

mysql> exit

 

[root@cacti include]# cd /var/www/html/cacti/include/

 

[root@cacti include]# vim config.php

/* make sure these values refect your actual database/host/user/password */

 • $database_type = “mysql”;
 • $database_default = “cacti”;
 • $database_hostname =      “localhost”;
 • $database_username =      “cactiuser”;
 • $database_password =      “cactiuser”;
 • $database_port = “3306″;
 •  $database_ssl = false;

$url_path = “/cacti/”;

 

[root@cacti include]# /etc/init.d/httpd restart

 

http://username/cacti

admin

admin

91459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Install Cacti on CentOS 6 x64

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir