Upgrade to Zimbra 7.*

Upgrade to Zimbra 7.*

Upgrade to Zimbra 7.* Upgrade to Zimbra 7.* 1. Download zcs 7 with wget; [root@mail~]# wget http://files.zimbra.com/downloads/7.1.3_GA/zcs-7.1.3_GA_3346.RHEL5_64.20110928134520.tgz 2. Unpack zcs 7 in current directory; [root@mail~]# tar xvzf zcs-7.1.3* 3. Change directory to zsc-7.1.3* [root@mail~]# cd zcs-7.1.3* 4. Install zcs 7

Ubuntu Server Clustering

Ubuntu Server Clustering

DRBD Dağıtılmış Çoğaltılmış Blok Aygıt (DRBD) birden çok bilgisayar arasında blok aygıtları yansıtır.Çoğaltma ana sistemlerde diğer uygulamalar için saydamdır. Herhangi bir blok aygıt sabit diskler, bölümler, RAID aygıtları, mantıksal birimler, vb yansıtılmış olabilir. DRBD kullanmaya başlamak için, önce gerekli paketleri

CUPS – Print Server

CUPS – Print Server

CUPS – Print Server Ubuntu baskı ve baskı hizmetleri için birincil mekanizma olduğu Common UNIX Printing System (CUPS). Bu baskı sistemi Linux dağıtımlarının çoğunda baskı için yeni bir standart haline gelmiştir serbestçe kullanılabilir, taşınabilir baskı tabakasıdır. CUPS yazdırma işlerini ve kuyruklarını yönetir ve