install Zabbix-Proxy CentOS 8 / RHEL 8

install Zabbix-Proxy CentOS 8 / RHEL 8

Güvenlik duvarını yapılandıralım: firewall-cmd –add-service={http,https} –permanent firewall-cmd –add-port={10051/tcp,10050/tcp} –permanent firewall-cmd –reload CentOS/RHEL’e Zabbix Proxy’yi yüklemeye başlamadan önce, Zabbix proxy sürümünüzün sunucu sürümüyle eşleşmesi gerektiğini unutmayın! Zabbix sunucunuzun “zabbix_server -V” komutuyla kontrol edebilirsiniz [root@localhost ~]# zabbix_server -V zabbix_server (Zabbix) 5.4.2 Zabbix